• valsamvalsam-mobile

 • valsamvalsam-mobile

 • valsamvalsam-mobile

 • valsamvalsam-mobile

 • valsamvalsam-mobile

 • valsamvalsam-mobile

Valsam E-shop

Σύντομα κοντά σας το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. ...

PROTEIN "CHARGING" STRATEGIES IN ATHLETES

Adaptations to training are optimized when the 3 "R's" of the post-exercise period are satisfied, that is Rehydrate, Replenish (glycogen stores) and R...

...more

SMOOTHIES ΜΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ

The new NO-pump/booster for intense and effective trainings/workouts - particularly in strength sports

Χρήστος Τζιέρας

...more

 • valsam brands
 • valsam brands
 • valsam brands
 • valsam brands
 • valsam brands
 • valsam brands